Klipsh Heresy III walnut (usato)
Klipsh Heresy III walnut (usato)
Klipsh Heresy III walnut (usato)
Klipsh Heresy III walnut (usato)

Klipsch

Klipsh Heresy III walnut (usato)

contattare per il prezzo
Venduto